Zakład posiada aktualne certyfikaty i świadectwa obowiązujące
w Prawie Budowlanym i Unii Europejskiej.